ForDogTrainers

ISRAEL

תנאי שימוש

תנאי שימוש

עקרונות הפרטיות שלנו:

1. אנו אוספים אך ורק מידע שהוא חיוני בעבורנו בכדי לספק מתן שירות מיטבי ללקוחות ולמשתמשים באתר. המידע הנרכש הנו מוגבל אך ורק למה שאנחנו צריכים לדעת על מנת לספק רמות שירות אופטימליות ללקוחות שלנו.

2. אנחנו מיידעים את המשתמשים באתר על המידע שנאסף ואיך אנו עושים בו שימוש. הלקוחות שלנו מקבלים מידע מלא על השימושים הכלליים שאנו שעושים במידע שנאסף ואנחנו נספק מידע נוסף אם נתבקש. אנחנו לא עושים שימוש במידע סודי ולא מספקים אותו לגורמים חיצוניים. המידע שלכם בטוח אצלנו.

3. אנחנו מבטיחים איכות מידע. אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, שיטות עבודה מוגדרות היטב וצוות טכני מיומן על מנת להבטיח כי הנתונים מעובדים כראוי, בצורה מדויקת ומוחלטת. 

4.אנו משתמשים באמצעי אבטחת מידע והגנתו. אנו עושים שימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע מתקדמות וצוות טכני מיומן ביותר בכדי להגן על כל הנתונים שהופקדו בידינו. יישמנו נהלי אבטחת מידע וגישה לנתונים מוגדים היטב על מנת להבטיח שהנתונים יהיו מוגנים מפני פסולי גישה, אובדן, שימוש לרעה או הרס נוסף.

5. אנו מגיבים לבקשות להסבר על השימוש בנתונים שלנו. נציגי שירות הלקוחות שלנו מאומנים ויכולים לספק מידע על המדיניות, הנהלים, המוצרים והשירותים שלנו. בנוסף, נציגי שירות הלקוחות מאומנים להקל על התהליך של פתרון כל פערי נתונים של צדדים שלישיים.

6.אנו מצייתים לכל החוקים החלים על הפרטיות בכל מקום בו SSL עושים עסקים, המבוססים על דרישות השיפוט הרווחות. כחברה עם גישה גלובלית, SSL מחויב להיות מדויק ועכשווי עם כל הדרישות והתקנות של כל החוקים המקומיים, הארציים והבינלאומיים החלים על המוצרים והשירותים שלנו.

7. אנחנו עוברים באופן סדיר את הביקורת על מדיניות הפרטיות שלנו.


מכס, חובות ומיסים

הזמנות לחו"ל או מחוץ לארה"ב עשויות להיות כפופות למסי יבוא, מכס ומיסים המוטלים על ידי המדינה ("דמי יבוא"). חיובים נוספים עבור שחרור ממכס יהיו משולמים על ידי מקבל החבילה. אין לנו שליטה על חיובים מסוג זה ואין אנחנו יכולים לחזות אותם. מדיוניות המכס משתנה במידה רבה ממדינה למדינה, ולכן עלייך לפנות וליצור קשר עם משרד המכס המקומי לקבלת מידע נוסף. כאשר דרושים הליכי שחרור מכס, יכולים להיגרם לעיכובים מעבר להערכות המשלוח המקוריות שלנו.

חזור